Dränering – så fungerar det

Om man är en villaägare i Stockholm, eller i någon annan stad för den delen, vet man att det alltid finns någonting att göra. Även om man har ett helt nytt hus, kan man räkna med att man behöver fixa med saker eller jobba med trädgården, om man vill att allting skall se bra ut och hålla så länge som möjligt.

När det gäller mindre göromål som blir aktuella regelbundet, kan man ta hand om det helt själv. Dock finns det ju tillfällen då man bör genomföra större renoveringar, som dränering, något som man kanske inte riktigt klarar av på egen hand i Stockholm.

Anlita experter för större arbeten

När man exempelvis skall lägga tak eller göra en dränering är det bra om man kan ta in professionella hantverkare som har gjort det förut och som vet hur allting skall se ut för att hålla för lång tid framåt. Det finns en hel del branschregler för hur man skall göra. Vet man inte hur det ser ut när det är rätt, eller fel är et lätt hänt att man dränerar på ett helt felaktigt sätt.

Som tur är har det blivit relativt billigt att ta in experter i och med ROT-avdraget. Känner man inte riktigt till vad detta är för någonting, kan du ta del av en hel del information som berättar allt som du bör känna till.

Dränering – så funkar det

En dränering görs för att skydda en fastighet från fuktskador. Enkelt förklarat skapar man en buffert mellan hus och husgrund och omgivningen. Detta görs genom att man gräver upp ett dike runt huset där man sedan placerar en textilduk och speciella dräneringsrör där vattnet kan samlas och rinna bort.

Alla dräneringsarbeten är förstås unika men här nedan ska vi kortfattat gå igenom hur ett sådant arbete kan se ut, från start till mål.

dränering Stockholm

Översikt och bedömning

Vi ser över ditt hus och din tomt gör en bedömning av hur pass omfattande dräneringsarbete som behövs. Givetvis i nära samförstånd med kunden.

Uppgrävning runt huset

Steg ett i själva arbetet är uppgrävningen runt huset. För att inte riskera husets stabilitet gräver man vanligen längs en eller två väggar i taget. Detta är ett moment många vill ta hand om själv som kund, men vi rekommenderar att  en professionellt för allt grävarbete för en fullständig dräneringsservice.

Finns dränering/dräneringsrör sedan tidigare tas dessa bort. Efter det har gjorts gräver man – för att säkerställa att dräneringen blir tillräckligt djup – några decimeter djupare än husets sula.

Utplacering av duk och rör

Nästa steg är att placera duken (en så kallad geotextilduk) som fungerar som ett underlag för dräneringsrör och grus på botten av diket. På duken placerar man sedan dräneringsrören. Dessa har ofta små hål i sig av den enkla anledningen att vattnet ska kunna komma in i dem och sedan rinna undan. Grundregeln är att röret ska slutta en aning längs med huset sida för att dräneringen ska fungera optimalt.

Isolering och igenfyllning

När rören är på plats läggs skyddande fuktisolering på utsidan av grunden eller källarväggen. Sedan fylls dräneringsdiket igen med grus. Voila! Dräneringen är klar!

Vi utför dränering och andra markarbeten åt villaägare och företagare