Specialister på
dränering och grundisolering

Prisvärda markarbeten i Stockholmsområdet

Specialister på
dränering och grundisolering

Prisvärda markarbeten i Stockholmsområdet

Vi är specialister på dränering i Stockholmsområdet

Vi utför allt inom mark- och grävarbeten och dränering och kan åtgärda ert problem på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Vi erbjuder även ett brett utbud av tjänster inom bygg och renovering. Våra kunder är privata villaägare och fastighetsägare, företag, skogsägare, fastighetsbolag, lantbrukare, kommuner, mindre bygg- och fastighetsbolag bland annat.

Kontakta oss redan idag om du har frågor eller vill ha en kostnadsfri offert.

Vi nås enklast via kontaktformuläret.

Läs omdömen från nöjda kunder


 

En trygg leverantör av dränering i Stockholm

Vi är ett pålitligt företag som har den kompetens som krävs för att lyckas inom dräneringsbranschen.

Genom att anlita oss får du en samarbetspartner med specialistkompetens inom dränering. Du kan känna dig fullständigt trygg med att överlämna uppdraget till oss på M5 Bygg AB.

Oavsett vilka förutsättningar din fastighet har i fråga om konstruktion och geografiskt läge, tar vi fram en skräddarsydd lösning som fungerar för just din situation.

Oavsett om du är stor eller liten kund lägger vi ner all vår energi och vårt tekniska kunnande för att ge dig bästa möjliga service och en dränering som fungerar nu och i framtiden.

dränering Stockholm

Våra övriga tjänster

Vi erbjuder mer än bara dränering till företag och privatpersoner i Stockholmsområdet. Vi utför alla slags projekt inom bygg och renovering, som till exempel, takrenoveringar, installation av takfönster, målning, tapetsering och fasadrenoveringar bland annat.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor gällande dränering i Stockholm eller någon av våra övriga tjänster!

ROT-avdrag

För att bromsa svartarbete och för att allt fler skall kunna driva företag inom hantverksarbeten valde man att göra det möjligt för konsumenter att dra av trettio procent av arbetskostnaden på skatten, vilket innebär i praktiken att man betalar för byggmaterial, produkter och en tredjedel av arbetskostnaden. För många har detta gjort stor skillnad och man kan se en allt större tillväxt i branschen.

Samtidigt som allt fler kan driva verksamhet inom bygg och renovering, kan allt fler konsumenter få råd att genomföra renoveringar som gör att huset varar längre. Det är en situation som alla vinner på och en möjlighet som allt fler använder sig av när de skall få dränering, takläggning eller någonting annat utfört i hemmet. Reglerna för ROT-avdrag är att det skall vara frågan om renovering, tillbyggnad eller ombyggnad. Det mesta går in under denna regel.

Våra tjänster inom dränering och takrenoveringar grundar sig på en mycket omfattande samlad erfarenhet av fuktskador och markfuktsrelaterade utmaningar. Dessutom är vi teknikinriktade och använder alltid de mest effektiva metoderna för att uppnå ett perfekt resultat varje gång.

Oavsett vilka konstruktionsmässiga eller geografiska förutsättningar din fastighet har tar vi fram en skräddarsydd lösning som fungerar både nu och i framtiden. 

Dränering av hus med källare

Att åtgärda ett fuktskadat hus kan vara ett omfattande och kostsamt arbete – därför råder vi att du kontaktar oss om du är i behov av dräneringstjänster.

I ett hus som har källare kan man dock lösa akuta problem relativt enkelt eftersom de sitter på insidan. Om man river bort att isolering och beklädnad mor kallytterväggarna så kommer ytorna att bli torrare och varmare ganska fort, särskilt om man dessutom har uppreglade golv. Om man sedan rengör alla ytor mycket noga så kommer mögellukten försvinna stegvis, även den kommer att vara kvar en tid.

Viktigt att skapa en torr miljö i källaren

Om man vill använda källaren till annat än förvaring av skördad frukt och annat så måste man se till att skapa en riktigt torr miljö. För att man ska lyckas med det så måste först och främst huset vara ordentligt dränerat, men man måste dessutom även ha ett väl fungerande fuktskydd. Bästa fungerar det om man värmeisolerar källarväggarna på utsidan.

Om man sätter isoleringen på insidan så ökar risken att man får problem. Då får väggarna i princip samma temperatur som marken runt huset och blir fuktiga och kalla. Monterar du värmeisoleringen på blir väggens  utsida blir den varmare och därmed också mycket torrare. Och inomhusmiljön i källaren blir desto trevligare.

Två olika system att välja på

Om man beslutar sig för att genomföra utvändiga dräneringsåtgärder så finns det två olika system att välja på. Det första är att man placerar en luftspaltbildad matta av plastmaterialet polyeten direkt mot grundmuren. Utanför mattan fyller man på med dränerande material som man avskiljer från marken runt om med en kvalitativ fiberduk.

Alternativ två är att man isolerar grundmuren från utsidan med en dränerande och värmeisolerande skiva. Ur fuktsynpunkt är det alltid en fördel att göra ytterväggen varmare än innervägen. Dessa båda metoder går också att kombinera med ett gott dräneringsresultat som följd.

Viktigt att se över dräneringen oavsett ålder

När man har frilagt källarytterväggen så är det självklart en utmärkt idé att se över dräneringen. Det kan man göra oavsett man har ett gammal eller nytt system, man kan aldrig vara för noga när det handlar om fukt i hus. Den högsta punkten på dräneringen bör ligga under källargolvets nivå och ska sedan luta ordentligt mot ett avlopp eller en stenkista.

Man måste skydda även källarlösa hus och hus med krypgrund mot onödig fuktbelastning. Är huset byggt på vattensjuk och blöt mark måste man ha ordentligt dränering, det säger sig självt. Vilken hustyp man än har så måste  marken planeras så att ytvattnet rinner bort från huset. Annars får man stora problem. Efter något år så kan det dock ha hänt en del: återfyllnadsmassorna kan sjunka ihop så pass mycket att man kan få något som påminner om ett vattensamlande dike intill husgrunden. Marken måste slutta från huset eftersom det är rejäla mängder vatten som rinner på ytan när det regnar.
Det är dessutom viktigt att flytta ut rabatterna från huset om man vill lyckas med husets dränering. Matjord som ligger mot grunden är inte nyttigt för huset, särskilt som man också vattnar sina blommor och buskar.

Dränering – inget för amatören

Att lägga om dränering är i de flesta fall inget arbete för en lekman. Själva grävandet bör man låta en fackman utföra. En anledning till det är att det lätt kan uppstå ras som är svåra att förutse för en person som inte behärskar dränering till fullo. Det är verkligen inte riskfritt att stå i ett fuktigt schakt med stora jordmassor intill sig. Olyckor sker med jämna mellanrum, det är därför man inte ska vara ensam nere i gropen.

Men slutligen vill vi ändå rekommendera att ni kontaktar oss för att genomföra dränering i Stockholm. Vi har stora kunskaper och erfarenhet och gör alltid ett kompetent arbete.

Vi utför dränering och andra markarbeten åt villaägare och företagare