Dränering Stockholm

Specialisten på dränering och grundisolering

Dränering

Om man är en villaägare i Stockholm, eller i någon annan stad för den delen, vet man att det alltid finns någonting att göra. Även om man har ett helt nytt hus, kan man räkna med att man behöver fixa med saker eller jobba med trädgård etc. I vilket fall om man vill att allting skall se bra ut och hålla så länge som möjligt. När det gäller mindre göromål som blir aktuella regelbundet, kan man ta hand om det helt själv. Dock finns det ju tillfällen då man har stora uppdrag, som dränering, framför sig som man kanske inte riktigt klarar av på egen hand eller ens med hjälp av släkt och vänner runt om i Stockholm.

När man skall lägga tak eller göra en dränering är det bra om man kan ta in proffs som har gjort det förut och som vet hur allting skall se ut för att hålla. Det finns en hel del branschregler för hur man skall göra, men om man inte riktigt vet vad det är man tittar efter, kan man svårligen se vad som är rätt och vad som kanske är fel. Som tur är har det blivit ganska billigt att ta in experter i och med ROT-avdraget. Känner man inte riktigt till vad detta är för någonting, finns det en hel del information att ta del av som berättar allt som finns att känna till.

Dränering - så funkar det

En dränering görs för att skydda en fastighet från fuktskador. Enkelt förklarat så skapar man en buffert mellan hus/husgrund och omgivningen. Detta görs genom att man gräver upp ett dike runt huset där man sedan placerar en textilduk och speciella dräneringsrör där vattnet kan samlas och rinna bort.

Alla dräneringsarbeten är förstås unika men här nedan ska vi kortfattat gå igenom hur ett sådant arbete kan se ut, från start till mål.

Översikt och bedömning

Vi ser över ditt hus och din tomt gör en bedömning av hur pass omfattande dräneringsarbete som behövs. Givetvis i nära samförstånd med kunden.

Uppgrävning runt huset

Steg ett i själva arbetet är uppgrävningen runt huset. För att inte riskera husets stabilitet gräver man vanligen längs en eller två väggar i taget. Detta är ett moment man kan ta hand om själv som kund, men självklart ingår även grävarbete i vår fullständiga dräneringsservice.

Finns dränering/dräneringsrör sedan tidigare tas dessa bort. Efter det har gjorts gräver man – för att säkerställa att dräneringen blir tillräckligt djup - några decimeter djupare än husets sula.

Utplacering av duk och rör

Nästa steg är att placera duken (en så kallad geotextilduk) som ska fungera som underlag för dräneringsrör och grus på botten av diket. På duken placerar man sedan dräneringsrören. Dessa har ofta små hål i sig av den enkla anledningen att vattnet ska kunna komma in i dem och sedan rinna undan. Grundregeln är att röret ska slutta en aning längs med huset sida för att dräneringen ska fungera optimalt.

Isolering och igenfyllning

När rören är på plats läggs skyddande fuktisolering på utsidan av grunden eller källarväggen. Sedan fylls dräneringsdiket igen med grus. Voila! Dräneringen är klar!

Vi utför dränering och andra markarbeten åt villaägare och företagare